Contact

University of Warmia and Mazury

Space Radio-Diagnostics Research Centre

Prawocheńskiego 9 street, 10-720 Olsztyn

E-mail: lfm2023@uwm.edu.pl

Tel.: +48 89 523 38 36